Sertifikalar

Sertifikalar

Çalışırken Sunmamız Gereken Belgeler;

  • Yüksekte çalışma eğitim belgesi
  • Yüksekte çalışabilme sağlık raporu
  • İSG eğitim belgesi
  • İSG iş yeri hekimi sözleşmesi
  • İSG sözleşmesi
  • Üçüncü kişi mali mesuliyet sigortası
  • İlk yardım eğitim belgesi
  • Personel görevlendirme belgesi
  • Personel kişisel donanım zimmet formu